O FIRME

NOVOCHEMA, družstvo sa nachádza na juhozápadnom Slovensku v meste Levice. Bola založená 28. februára 1951 ako družstvo ľudové s názvom BABATEX, zamerané na výrobu detských hračiek.

 

Postupom času sa výrobný program aj názvy menili. Družstvo nieslo názov ŽENA, VZORODEV, VZOR.

 

Predmetom činnosti bola výroba ľahkej konfekcie, modrotlače i služby - krajčírstvo, pletiarstvo, kožušníctvo, oprava a výroba obuvi, tkanie, farbenie a čistenie šiat a od roku 1964 aj chemická výroba.

 

 

Od 14. septembra 1967 nesie družstvo názov NOVOCHEMA. V roku 1975 bolo k existujúcemu družstvu pričlenené POHRONSKÉ VŠEODBOROVÉ DRUŽSTVO, so sídlom v Leviciach, čím sa sortiment výroby rozšíril o výrobu dreveného a čaluneného nábytku, výrobu keramiky a o maliarske a natieračske práce.

 

Od roku 1988 bola k družstvu pričlenená prevádzka družstva Kovotex, so sídlom v Trenčíne s výrobou zlatých a strieborných šperkov.

 

 

 

V roku 1992 bola, tak ako vo všetkých ostatných družstvách, vykonaná transformácia v zmysle Zákona č. 42/92 Zb. Mimo iných zmien sa NOVOCHEMA, výrobné družstvo, pretransformovalo na NOVOCHEMA, družstvo.

 

 

Cena SZVD

 

I v súčasnosti je svojim charakterom NOVOCHEMA výrobným družstvom, členom Slovenského zväzu výrobných družstiev a riadnym členom Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky. Zamestnáva 29 zamestnancov. Výrobnú činnosť rozvíja v oblasti chemickej výroby a maloobchodnú činnosť v dvoch prevádzkach v meste Levice.

 

Chemická výroba je zameraná na výrobu syntetických i vodouriediteľných náterových látok na kov, drevo, murivo, náterových látok na fasádu a interiér, asfaltových náterových látok a riedidiel. Variabilita technológie a moderné výrobné zariadenie umožňujú vysoký stupeň operatívnosti vo výrobe a samozrejme výrobu kvalitnej náterovej hmoty.

 

Za dosahované výsledky bolo družstvu v roku 2006, pri príležitosti 55. výročia založenia, udelené najvyššie vyznamenanie Slovenského zväzu výrobných družstiev - CENA SZVD.